Convegno Erbezzo 9 novembre 2014

CHANGES IN THE USE OF NATURAL RESOURCES
AND HUMAN IMPACT IN THE KARST ENVIRONMENT
OF THE VENETIAN PREALPS

SPREMEMBE V IZKORIŠČANJU NARAVNIH VIROV
IN VPLIV ČLOVEKA NA KRAŠKO OKOLJE V BENEŠKIH PREDALPAH

Prof. Ugo Sauro

Scarica il documento in formato PDF

Share This